آجرچین محلی است برای معرفی تولید کنندگان و نمایندگان مصالح و فرآورده های ساختمانی به مصرف کنندگان . همچنین محلی است برای معرفی پیمانکاران و فعالان حرفه ای این صنعت به کسانی که به تخصص این افراد نیاز دارند . آجرچین بستری فراهم آورده فعالان صنعت ساختمان ارتباطی ساده و کارآمد با یکدیگر داشته باشند و بتوانند همکاری های موثرتر و بهتر با هم داشته باشند . اگر از فعالان این حوزه هستید به آجرچین بپیوندید